Moldpres News Agency
Stiri din Moldova
Agenția Informațională de Stat
Agenția Informațională de Stat
Agentia Informationala de Stat Agentia Informationalp de Stat
despre agentie  produse și servicii  relatii 
 ROM    rus   
Noutati din tara si lume
Știri din Republica Moldova
Știri din Republica Moldova
 
Google
Zi 96 
Săptămînă 3545 
Lună 37136 
 
Monitorul Oficial Nr. 66-71 66-71_21_03_2014ro.pdf
21 Martie 2014 Pentru vizualizarea fișierilor PDF aveți nevoe de Adobe Reader!!  


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

135. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal (nr. 1035-VII, 13 martie 2014)

136. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal (nr. 12, 21 februarie 2014)

137. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securității și luptei împotriva criminalității (nr. 1036-VII, 13 martie 2014)

138. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securității și luptei împotriva criminalității (nr. 13, 21 februarie 2014)

139. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 1037-VII, 13 martie 2014)

140. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 14, 27 februarie 2014)

141. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte ordinare (nr. 1038-VII, 13 martie 2014)

142. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte ordinare (nr. 15, 27 februarie 2014)

143. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (nr. 1047-VII, 19 martie 2014)

144. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (nr. 27, 13 martie 2014)

145. Decret privind numirea domnului Tudor ANDRONIC în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni (nr. 1032-VII, 10 martie 2014)

146. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcționarului public domnului Ion PĂDURARU (nr. 1033-VII, 10 martie 2014)

147. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcționarului public domnului Vladimir ȘARBAN (nr. 1034-VII, 10 martie 2014)

148. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 47-VII din 27 aprilie 2012 (nr. 1039-VII, 13 martie 2014)

149. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare”domnului Vasile STURZA (nr. 1040-VII, 13 martie 2014)

150. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Valeriu CEBOTARI (nr. 1041-VII, 17 martie 2014)

151. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Iuliana GOREA-COSTIN (nr. 1042-VII, 17 martie 2014)

152. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Ecaterina SILVESTRU (nr. 1043-VII, 17 martie 2014)

153. Decret privind eliberarea domnului Vasile RUSU din funcția de judecător la Judecătoria Strășeni (nr. 1044-VII, 17 martie 2014)

154. Decret privind eliberarea domnului Tudor GOLOGAN din funcția de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 1045-VII, 17 martie 2014)

155. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe GORUN din funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 1046-VII, 17 martie 2014)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

8. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 1022 din 28 decembrie 2012 cu privire la reorganizarea unor instituții medico-sanitare publice (Sesizarea nr. 44 a/2013). (nr. 1, 30 ianuarie 2014)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind Raportul auditului tehnologiilor informaționale cu elemente de performanț㠄Care au fost progresele reale și care sînt perspectivele automatizării Registrului unic de licențiere?” (nr. 5, 27 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

194. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 26 octombrie 2010 (nr. 152, 28 februarie 2014)

195. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul și supravegherea de stat a activităților nucleare, radiologice și a regimului de neproliferare a armelor nucleare (nr. 153, 28 februarie 2014)

196. Hotărîre cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 173, 12 martie 2014)

197. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, încheiat prin schimb de note, între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României pentru modificarea Înțelegerii între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziția Ambasadei Republicii Moldova în România și Ambasadei României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor și apartamentelor cu suprafețe locative echivalente pe care le au în folosință, semnate la Chișinău la 21 aprilie 1995, în sensul articolului II alineatul 2 și al articolului VIII din Înțelegere (nr. 174, 14 martie 2014)

198. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor BOLBOCEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Liban și în Regatul Hașemit al Iordaniei, prin cumul, cu reședința la Ankara (nr. 175, 14 martie 2014)

199. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valentin CIUMAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cipru, prin cumul, cu reședința la Atena (nr. 176, 14 martie 2014)

200. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei GALBUR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan și în Republica Tadjikistan, prin cumul, cu reședința la Moscova (nr. 177, 14 martie 2014)

201. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Stela STÎNGACI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Malta și pe lîngă Ordinul Suveran Maltez, prin cumul, cu reședința la Roma (nr. 178, 14 martie 2014)

202. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului, întocmit la Kiev la 12 noiembrie 2013, cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar, semnat la Chișinău la 20 martie 1993 (nr. 179, 14 martie 2014)

203. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile respective ale acestora, încheiat la Dubai la 19 noiembrie 2013 (nr. 180, 14 martie 2014)

204. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 17 ianuarie 1995 (nr. 181, 14 martie 2014)

205. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la acordarea de facilități la preschimbarea pașapoartelor de tip ex-sovietic (nr. 182, 14 martie 2014)

206. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 183, 14 martie 2014)

207. Hotărîre cu privire la lichidarea unor întreprinderi de stat (nr. 184, 14 martie 2014)

208. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 185, 14 martie 2014)

209. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 186, 14 martie 2014)

210. Hotărîre referitor la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naționale anticorupție (2011-2015) (nr. 187, 14 martie 2014)

211. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 (nr. 188, 17 martie 2014)

212. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul și tranzitul anumitor ungulate vii (nr. 189, 17 martie 2014)

213. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 190, 17 martie 2014)

214. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Reglementării tehnice „Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman” (nr. 191, 17 martie 2014)

215. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 193, 19 martie 2014)

216. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Natalia IEPURAȘ (nr. 194, 19 martie 2014)

217. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe CERVEN (nr. 195, 19 martie 2014)

218. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Marin CIOBANU (nr. 196, 19 martie 2014)

219. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2014 (nr. 197, 19 martie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

351. Ordin cu privire la completarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 18, 10 februarie 2014)

352. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 26, 6 martie 2014)

353. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 29, 7 martie 2014)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

354. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Justiției nr. 298 din 8 august 2007 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei (nr. 127, 7 martie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

355. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 1 martie 2014 (nr. 22a, 28 februarie 2014)

356. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Modificarea nr. 1 MD la documentul normativ NCM F.02.02-2006 „Calculul, proiectarea și alcătuirea elementelor de construcții din beton armat și beton precomprimat” (nr. 27, 10 martie 2014)

357. Ordin cu privire la suspendarea Ordinului nr. 14 din 01.02.2013 ”Cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.05.01-2012 „Sisteme de distribuție a gazelor” (nr. 28, 10 martie 2014)

358. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Modificarea nr. 1 MD la documentul normativ РСН 13-87, Часть I „Строительство монолитных зданий в сейсмических районах Молдавской ССР” (nr. 29, 10 martie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

359. Ordin cu privire la amenajarea grupurilor sanitare cu acces public la obiectele amplasate pe suprafețele de teren aferente drumurilor publice (nr. 13, 12 februarie 2014; nr. 135, 24 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

360. Ordin cu privire la aprobarea unor documente (nr. 39, 10 martie 2014)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova

361. Informație cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe țară pentru anul 2013

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

362. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 09 din 22 aprilie 2011 (nr. 11, 11 martie 2014)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

363. Hotărîre cu privire la retragerea certificatului de calificare pe piața valorilor mobiliare, eliberat anterior administratorului Registratorului independent „Registru-Garant” S.A. (nr. 15/8, 7 martie 2014)

364. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/4, 13 martie 2014)

365. Hotărîre cu privire la executarea hotărîrilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 60/1 din 20.12.2013 și nr.8/1 din 29.01.2014 de către Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări “TRANSELIT” S.A. (nr. 17/1, 18 martie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

366. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”2Plus”, ”N 4”, ”Accent TV”, ”Publika TV”, ”TV 7”, „PRO TV CHIȘINĂU”, ”CTC Mega” și ”Jurnal TV” la capitolul respectării prevederilor legale de plasare a publicității, în conformitate cu legislația în vigoare (nr. 15, 6 februarie 2014)

367. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării generale a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”Ren Moldova”, ”RTR Moldova”, ”Acasă în Moldova”, ”A.Film” și ”Super TV” (nr. 16, 6 februarie 2014)

368. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”CTC Mega” și ”Jurnal TV” la capitolul respectării prevederilor legale de plasare a publicității, în conformitate cu legislația în vigoare (nr. 17, 14 februarie 2014)

369. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 18, 14 februarie 2014)

370. Decizie cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013 (nr. 19, 14 februarie 2014)

371. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie (nr. 20, 14 februarie 2014)

372. Decizie cu privire la examinarea unei adresări (nr. 21, 14 februarie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

373. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale IFPS (nr. 395, 12 martie 2014)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

 
«  Aprilie 2014  »
LMaMiJVSD
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234 
Copyright © AIS MOLDPRES
str. Puskin nr.22, Chisinau, Republica Moldova cod 2012
Tel. +373 22 232 372 Fax. +373 22 232 698 E-mail: inform@moldpres.md, marketing@moldpres.md