Moldpres News Agency
Stiri din Moldova
Agenția Informațională de Stat
Agenția Informațională de Stat
Agentia Informationala de Stat Agentia Informationalp de Stat
despre agentie  produse și servicii  relatii 
 ROM    rus   
Noutati din tara si lume
Știri din Republica Moldova
Știri din Republica Moldova
 
Google
Zi 378 
Săptămînă 6147 
Lună 40092 
 
Monitorul Oficial Nr. 49-52 49-52_28_02_2014ro.pdf
28 Februarie 2014 Pentru vizualizarea fișierilor PDF aveți nevoe de Adobe Reader!!  


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

96. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 2, 14 februarie 2014)

97. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 3, 14 februarie 2014)

98. Hotărîre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 4, 14 februarie 2014)

99. Hotărîre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 5, 14 februarie 2014)

100. Hotărîre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 6, 14 februarie 2014)

101. Hotărîre privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 7, 14 februarie 2014)

102. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 11, 20 februarie 2014)

103. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Gheorghi BURDUHOS (nr. 1004-VII, 20 februarie 2014)

104. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Claudia CEMÎRTAN (nr. 1005-VII, 20 februarie 2014)

105. Decret privind numirea domnului Dorin DULGHIERU în funcția de președinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 1006-VII, 26 februarie 2014)

106. Decret privind numirea domnului Vladislav CLIMA în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, municipiul Chișinău (nr. 1007-VII, 26 februarie 2014)

107. Decret privind numirea doamnei Valentina CRIUCICOVA în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Călărași (nr. 1008-VII, 26 februarie 2014)

108. Decret privind numirea doamnei Viorica URSU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Criuleni (nr. 1009-VII, 26 februarie 2014)

109. Decret privind numirea doamnei Renata POPESCU în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi (nr. 1010-VII, 26 februarie 2014)

110. Decret privind numirea doamnei Liudmila HOLEVIȚCAIA în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 1011-VII, 26 februarie 2014)

111. Decret privind numirea domnului Ghenadie EREMCIUC în funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 1012-VII, 26 februarie 2014)

112. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1013-VII, 26 februarie 2014)

113. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1014-VII, 26 februarie 2014)

114. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1015-VII, 26 februarie 2014)

115. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1016-VII, 26 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

147. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 (nr. 129, 20 februarie 2014)

148. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Mașini industriale” (nr. 130, 21 februarie 2014)

149. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 132, 21 februarie 2014)

150. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 134, 24 februarie 2014)

151. Hotărîre cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 135, 24 februarie 2014)

152. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 11 noiembrie 2011 (nr. 136, 24 februarie 2014)

153. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 137, 24 februarie 2014)

154. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2014-2016 (nr. 138, 24 februarie 2014)

155. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 482 din 29 martie 2008 (nr. 139, 24 februarie 2014)

156. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 140, 24 februarie 2014)

157. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului (nr. 144, 26 februarie 2014)

158. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art. 28 lit. q2) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 145, 26 februarie 2014)

159. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată și a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare importate (nr.146, 26 februarie 2014)

160. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 147, 26 februarie 2014)

161. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 148, 26 februarie 2014)

162. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 863 din 1 august 2006 (nr. 149, 26 februarie 2014)

163. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 150, 26 februarie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

282. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Economiei (nr. 22, 17 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

283. Ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare și încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 90, 21 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

284. Instrucțiune privind selectarea persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire în învățămîntul preuniversitar.

285. Metodologie de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, anul școlar 2013-2014.

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

286. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 13/6, 21 februarie 2014)

287. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 13/7, 21 februarie 2014)

288. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L. (nr. 13/8, 21 februarie 2014)

289. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurări „BROKER EXPERT” S.R.L. (nr. 13/9, 21 februarie 2014)

290. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni „COMPLECONS” (nr. 13/1-O, 21 februarie 2014)

291. Ordonanță cu privire la completarea punctului 1 din Ordonanța Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 3/7-O din 20.01.2012 (nr. 13/2-O, 21 februarie 2014)

292. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale unor brokeri de asigurare (nr. 13/10-O, 21 februarie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

293. Decizie cu privire la examinarea sesizării nr. 585 din 15.10.2013 a AO „Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe „APOLLO” (nr. 184, 15 noiembrie 2013)

294. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 125 din 04.12.2007 (nr. 187, 15 noiembrie 2013)

295. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Ruslan Popa (nr. 1, 24 ianuarie 2014)

296. Decizie cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2014 (nr. 2, 24 ianuarie 2014)

297. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizația de retransmisie pentru S.C. „TELE-LUCI” S.R.L. (nr. 3, 24 ianuarie 2014)

298. Decizie cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013 (nr. 4, 24 ianuarie 2014)

299. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 5, 24 ianuarie 2014)

300. Decizie cu privire la eliberarea licențelor de emisie (nr. 6, 24 ianuarie 2014)

301. Decizie cu privire la examinarea cererilor de retragere a licențelor de emisie A.O. „Start-Moldova” și „Marketing&PR” S.R.L. (nr. 7, 24 ianuarie 2014)

302. Decizie cu privire la examinarea plîngerii „A. VIDEO-CONTENT” S.R.L. (nr. 8, 24 ianuarie 2014)

303. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova (nr. 9, 24 ianuarie 2014)

304. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licențelor de emisie (nr. 10, 24 ianuarie 2014)

305. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 11, 29 ianuarie 2014)

306. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licențelor de emisie (nr. 13, 29 ianuarie 2014)

307. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2013 (nr. 14, 29 ianuarie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

308. Ordin cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc și a modului de completare a Calculului dat (nr. 152, 13 februarie 2014)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

 
«  Aprilie 2014  »
LMaMiJVSD
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234 
Copyright © AIS MOLDPRES
str. Puskin nr.22, Chisinau, Republica Moldova cod 2012
Tel. +373 22 232 372 Fax. +373 22 232 698 E-mail: inform@moldpres.md, marketing@moldpres.md